Διασφάλιση Ποιότητας

Για εταιρείες και τεχνικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στον κατασκευαστικό, ενεργειακό και ναυτιλιακό τομέα αναλαμβάνουμε, ως σύμβουλοι ποιότητας, την οργάνωση και σύνταξη εγχειριδίου και διαδικασιών ποιότητας για τα πρότυπα: 

  1. ISO 9001:2008 (Quality Management),
  2. 0HSAS 18001:2002 (Health ans Safety Management),
  3. ISO 14001:2004 (Environmental Management),

προκειμένου να εκδοθεί η πιστοποίησή σας από ιδιωτικό φορέα Διασφάλισης Ποιότητας.

 

Πέραν της πιστοποίησης, αναλαμβάνουμε  την επιτήρηση και εφαρμογή των ως άνω προτύπων σε ετήσια βάση.