Άδειες Λειτουργίας/Μελετες Καταστημάτων

Αναλαμβάνουμε όλη την διαδικασία αδειοδοτήσεως της επιχείρησής σας:

 1. Σύσταση φακέλου με όλα τα δικαιολογητικά
 2. Τεχνικό υπόμνημα Μηχανικού
 3. Απαιτούμενες μελέτες και σχέδια Μηχανικού

Σε κάθε μελέτη μας δίδεται και προμέτρηση όλων των υλικών που θα απαιτηθούν προκειμένου να γίνει η εφαρμογή της μελέτης καθώς και αναλυτικός προϋπολογισμός εφόσον αιτηθεί. 

ΜΕΛΕΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ  

Αναλαμβάνουμε τις κάτωθι μελέτες  για την έκδοση αδειών-πιστοποιητικών από Δημόσιες Υπηρεσίες (Πολεοδομίες-Περιφέρειες, Εταιρεία Παροχής Αερίου Αττικής, Πυροσβεστική):

 1. Πυρασφάλεια ενεργητική (πυρόσβεση)
 2. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 3. Επεξεργασίας υγρών αποβλήτων
 4. Φυσικού αερίου
 5. Θέρμανσης (κεντρική, αυτόνομη, ανεξάρτητη)
 6. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (ΚΕΝΑΚ)
 7. Ύδρευση
 8. Κλιματισμού-Αερισμού
 9. Αποχέτευση
 10. Ανελκυστήρες
 11. Ηλεκτρολογικές μελέτες (και με σενάρια smart home)