Προφίλ        

Η ομάδα μας αποτελείται από Μηχανικούς Πολυτεχνείου (ΕΜΠ, Πανεπιστημίου Πατρών) με μεταπτυχιακή εκπαίδευση M.Sc. και τεχνολόγους Α.Τ.Ε.Ι. .

Με γνώμονα τα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας που τηρούνται παγκοσμίως και με αίσθημα ευθύνης αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες/μελέτες αδειοδοτήσεως μιας επιχείρισης, πολεοδομικές συμβουλευτικές υπηρεσίες για διαδικασίες αλλαγής χρήσεως κτιρίων σε καταστήματα πάσης φύσεως, αλλαγές χρήσεως χώρων σε περιπτώσεις υπερβάσεων δόμησης (ημιυπαίθριοι, υπόγεια κ.τ.λ.) ως σύμβουλοι μηχανικοί.