Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι τα "ειδικά' κτίρια.

 Είναι τα κτίρια των οποίων κύρια χρήση δεν προορίζεται για κατοικία. Αυτά τα κτίρια λέγονται και κτίρια τριτογενούς τομέα (γραφεία,σχολεία,γηροκομεία, κ.τ.λ.)

Για αλλαγή χρήσης κτιρίων απαιτείται έκδοση νέας οικοδομικής αδείας;

 Σύμφωνα με ΚΥΑ 48669/89 ΦΕΚ 437/Δ :

"Επιτρέπεται να μεταβάλλονται η σύμφωνα με την οικοδομική άδεια χρήση του κτιρίου ή μέρους αυτού καθώς και οι διαστάσεις των χώρων του που προορίζονται για κοινή χρήση, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής οικοδομικής αδείας από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, εφόσον η νέα χρήση ή η μεταβολή των διαστάσεων:

α) Δεν αντίκειται στις γενικές η ειδικές Πολεοδομικές διατάξεις ή σε όρους και περιορισμούς δόμησης που ισχύουν στην περιοχή

β) Δεν αντίκειται στις διατάξεις κτιριοδομικού κανονισμού

γ) Δεν συνεπάγεται μεταβολή τιμής μονάδος όγκου από την κατηγορία του κτιρίου στην οποία ανήκει και

δ)Δεν δημιουργούνται πρόσθετες θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων."

Ποιές οι γενικές προϋποθέσεις για αλλαγή χρήσης υπάρχοντος κτιρίου;

1. Να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή

2. Να γίνεται πάντοτε με εφαρμογή όλων των διατάξεων (π.χ.στατική επάρκεια κτιρίου, πυρασφάλεια κ.λ.π.)

3. Ότι κατά την αρχική άδεια δεν χρησιμοποιήθηκαν παρεκκλίσεις ή άλλες ευεργετικές διατάξεις-σχετικά και η Εγκύκλιος 28/99

Από που ελέγχεται η λειτουργικότητα ειδικών κτιρίων;

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 του ΓΟΚ/85 στα ειδικά κτίρια ελέγχεται η λειτουργικότητά τους. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται από τον αρμόδιο, για την κάθε κατηγορία κτιρίων, φορέα. Για κτίρια για τα οποία δεν υπάρχει αρμόδιος φορέας η λειτουργικότητά τους ελέγχεται από την ΕΠΑΕ(Επιτροπή Πολεοδομικού και  Αρχιτεκτονικού Ελέγχου).

Για ένα κλειστό γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης/ψύξης απαιτείται άδεια;

 Ναι, απαιτείται άδεια που εκδίδεται από την Νομαρχία. Για να εκδοθεί η άδεια απαιτείται και Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων. 

Tι είναι ο ημιυπαίθριος χώρος ;

Είναι ο στεγασμένος χώρος του κτιρίου, του οποίου η μία τουλάχιστον πλευρά είναι ανοιχτή προς τον κοινόχρηστο χώρο ή και τους ακάλυπτους χώρους του οικοπέδου που δεν προσμετρώνται στην κάλυψη και οι υπόλοιπες πλευρές του ορίζονται από τοίχους ή κατακόρυφα φέροντα ή μη στοιχεία και χρησιμοποιείται για την μετακίνηση ή προσωρινή διαμονή ανθρώπων.